храм за сценични и изящни изкуства
 

Арт Център Палитра

Мисия на неправителствената организация

Цели на организацията

ЦЕЛИ  
АРТ ЦЕНТЪР „ПАЛИТРА" е юридическо лице с нестопанска цел, явяващо се доброволно сдружение на граждани за осъществяване на следните цели: осъществяване на репетиционна, концертна и организационно-административна дейност по СЦЕНИЧНИ и ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА. Развиване, масовизиране , популяризиране на СЦЕНИЧНИТЕ и ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА сред населението. Създаване на условия за масово практикуване на различни видове изкуства с цел укрепване здравето , физическата дееспособност и духовно израстване на населението, като за целта броят на застъпените за развитие изкуства не е ограничен. Центъра съдейства за повишаване равнището на художественото майсторство, постигане на високи естетически норми и резултати в областта на СЦЕНИЧНИТЕ и ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА. Центъра работи за обогатяване на нравствените и физическите качества на личността, за нейното многостранно, пълноценно, хармонично и творческо развитие. Центъра организира и подпомага всички видове дейности, свързани с СЦЕНИЧНИТЕ и ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА съвместно с държавните органи, обществени, стопански и други организации и фирми, като поставя своята дейност на широка обществена основа.  
Центъра не е политическа партия и не си поставя политически и религиозни цели.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info