храм за сценични и изящни изкуства
 

КОНТАКТИ

Област:
Добрич

Град:
гр. Добрич

Пощенски код:
9300

Адрес:
гр. Добрич, ул."България"-5

Мобилен телефон:

Телефон:
, 0888 72 54 72

Ел.поща:
palitra_ii@abv.bg

Интернет страница:
http://palitracenter.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info